viernes, 13 de julio de 2012

CABRONES
Queridos amigos e amigas:
                                           Solo dúas letras desde a Alta Sanabria. Estou por estas fermosas terras, gozando dun traballo axeitado e controlado no mundo da horticultura.
 Cando os tomates, pementos, cebolas e demais cousas cheguen a época da recolección, serán as vosas mercedes invitados. ( coa boca pequena)
 Nesta bendita terra, non teño aceso a información díaria, nada mais que as veces o Tv. Cousa que cada vez vai de mal en peor, habida conta do que se escoita. Estes aprendices de dirixir o pais (Non son outra cousa), pensan que se non nos contas as as cousas tal como son, e sí como eles queren que as vexamos, o asunto da RES OUBLICA millorará solo por decilo. (Aprenderon de un tipo chamado Goebbels, non sei por que poño o nome con maiuscula).
,Un servidor de ustedes que xa peina canas, e está enfilando a última recta da etapa, pensa que se fai falla, poderiase coller o mesmo Cetme e reconstruis o pais.(Total houbo unha insurreción contra un reximen legal, poderiamos darle a volta e fecer o mesmo de signo contrário)
 Bueno, estou cabreado, e no quero que alguén se senta co ánimo de levarme ante xuices, que les importa un carallado o xusto e agarranse ó legal (¿Castelao, por que te fuches?) desdeAlta Xebra, abrazos para todos.